Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 8 มิถุนายน 2564 9:09:49

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

รายละเอียดตรงนี้