Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสั ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 26 พฤษภาคม 2564 16:53:39

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

รายละเอียดตรงนี้