Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 26 พฤษภาคม 2564 16:31:14

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2564

 

รายละเอียดตรงนี้