Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประชุมวางแผนจัดเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อนำเสนอจังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 6 พฤษภาคม 2564 18:02:42

ประชุมวางแผนจัดเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อนำเสนอจังหวัดแพร่ ในกิจกรรมเสวนาสรุปบทเรียนการ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัดครั้งที่ 1 ประจำไตรมาสที 1 ( รอบ 3 เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2564)

รูปกิจกรรม