Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 26 พฤษภาคม 2564 16:36:37

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตำแหน่ง นักศึกษา จำนวน 4 ราย  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

ดูรายละเอียดตรงนี้