Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักศึกษา 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:29:07

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตำแหน่งนักศึกษา  1 อัตราตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

 

ดูรายละเอียดตรงนี้