Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 20 กันยายน 2564 8:25:26

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

 

ดูรายละเอียดตรงนี้