Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 26 เมษายน 2564 14:18:34

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน