Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 26 เมษายน 2564 14:17:09

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 

รายชื่อผู้สอบผ่าน