Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลส้าน และตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 26 เมษายน 2564 14:16:36

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
ในพื้นที่ตำบลส้าน และตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 

ดูรายละเอียดตรงนี้