Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 26 เมษายน 2564 14:15:55

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564

 

ดูรายละเอียดตรงนี้