Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
กิจกรรม การเสวนาสรุปบทเรียน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 16 เมษายน 2564 13:59:24

 

 

?? โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลได้จัดกิจกรรม การเสวนาสรุปบทเรียน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2564

?? วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคาร นำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่