Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 23 มีนาคม 2564 16:53:08

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

ดูรายละเอียดตรงนี้