Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลสองชั้น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 19 มีนาคม 2564 10:28:18

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
ในพื้นที่ตำบลสองชั้น ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
การสอบคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ทาง Google Meet ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

ดูรายละเอียดตรงนี้