Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลร้องเข็ม และตำบลห้วยหม้าย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 16 มีนาคม 2564 16:16:33

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
ในพื้นที่ตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลร้องเข็ม และตำบลห้วยหม้าย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

ดูรายละเอียดตรงนี้