Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการประชุมร่วมกับจังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 10 มีนาคม 2564 16:03:28

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการประชุมร่วมกับจังหวัดแพร่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าของงาน การเตรียมความพร้อม และกระบวนการขับเคลื่อนงานในระยะ 11 เดือน โครงการเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีตำบลที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมด 37 ตำบล มีตำบลที่อยู่ในจังหวัดแพร่ 28 ตำบล ตำบลที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ 9 ตำบล มีเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดแพร่ ประมาณ 96 ล้านบาท

รูปกิจกรรม