Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลของอำเภอนาหมื่น
น่าน | 9 มิถุนายน 2564 16:20:36

            

  อำเภอนาหมื่น มีทั้งหมด 1 ตำบล 1 โครงการ

 

โครงการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพด้านการผลิตผักพื้นบ้านอินทรีย์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

เข้าสู่เว็บไซต์