Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลของอำเภอหน่องม่วงไข่
แพร่ | 9 มิถุนายน 2564 16:22:42

            

  อำเภอหน่องม่วงไข่ มีทั้งหมด 2 ตำบล 2 โครงการ

  

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มูลค่าสินค้า และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

 ⇒ เข้าสู่เว็บไซต์

 

การผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีเพื่อลดต้นทุนในการผลิตโคเนื้อ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

 ⇒ เข้าสู่เว็บไซต์