Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่ตำบลนาจักร และตำบลแม่ปาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 9 มีนาคม 2564 19:08:59

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ      บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
    ในพื้นที่ตำบลนาจักร และตำบลแม่ปาน ตั้งแต่วันที่ 9-11 มีนาคม 2564

 

ดูรายละเอียดตรงนี้