Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
สร้างความรู้ความเข้าใจกับหัวหน้าโครงการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | 10 มีนาคม 2564 11:32:09

วันที่ 12 กพ. 2564 ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับหัวหน้าโครงการ

โดยเริ่มเวลา

10.00 - 12.00 น. อธิบายเกี่ยวกับ Tambon Profile และ แบบสำรวจโควิด
     13.00 - 16.30 น. อธิบายเกี่ยวกับการกรอก PBM
     ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปกิจกรรม