Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลของอำเภอเมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก | 9 มิถุนายน 2564 16:23:32

            

  อำเภอเมืองพิษณุโลก มีทั้งหมด 1 ตำบล 1 โครงการ

 

การยกระดับวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไท-ยวน ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เข้าสู่เว็บไซต์