Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลของอำเภอแม่ใจ
พะเยา | 9 มิถุนายน 2564 16:24:49

            

  อำเภอแม่ใจ มีทั้งหมด 1 ตำบล 1 โครงการ

 

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ช่องทางการจำหน่ายในระบบอีคอมเมิร์ช ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เข้าสู่เว็บไซต์